Harimau di NBA

IBL Tanpa Juara, Penghargaan Pemain Tetap Diumumkan【Harimau di NBA】

Hasilnya,merekamemutuskanuntukmeniadakangelarjuaradiIBLmusimini.Peringkatklubdalamkompet

11-19